Vi har fra Vallekilde Højskole modtaget nedestående invitation til fællesspisning.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kære Vallekilde-borgere

 

Højskolen genoptager traditionen med at invitere vores gode naboer

og alle andre i Vallekilde til arrangementer på skolen. 

 

Fællesspisning fredag7.  maj kl. 18,00

 

I inviteres til fællesspisning med skolens elever. Medbring en ret, der placeres på

buffeten sammen med de andres kulinariske frembringelser – det hele til fælles glæde.

 

Der kan købes drikkevarer.

 

Højskolen serverer kaffe/the efter måltidet.

 

 

Med venlig hilsen

 

Mogens Hemmingsen